دستگاه GSM CONTROLLER

دستگاه قلم نوری مدل TMAX5
2020-04-14
دستگاه کنترل منوال کوره
2020-04-14

GSM-کنترل پیامکی-الکتروطوس

دستگاه کنترل رله از راه دور از طریق پیامک SMS و تماس به سفارش یکی از شرکت های داخل ایران انجام گرفته.

از امکانات این پروژه میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

  • قابلیت تعریف شماره تماس کاربر ارشد برای تنظیمات دستگاه.
  • قایلیت شارژ و اجرای کد های USSD از راه دور با دستگاه
  • قابلیت کنترل رله و دستگاه های متصل با استفاده از SMS و تماس.
  • قابلیت ایجاد سیستم رمز برای پیامک های دریافتی برای امینت دستگاه.
  • و قابلیت های متنوع دیگر که به صورت زیر ساختی در این دستگاه قرار گرفته است.